PLEN

MGVG / DÖRING

Akumulatory medyczne » MGVG / DÖRING

Sortuj wg:
 • DMB1065

  mgvgDMB1065.jpg

  Do MGVG / DÖRING Combimat 2000 / IP85 (1+2) / IP83-2

  typ: NiCd  |  napięcie: 7,2V  |  pojemność: 1,3Ah

 • DMB1065L

  mgvgDMB1065L.jpg

  Do MGVG / DÖRING Combimat CS06 / CS02

  typ: NiCd  |  napięcie: 9,6V  |  pojemność: 1,2Ah

 • DMB1065X

  mgvgDMB1065X.jpg

  Do MGVG / DÖRING Combimat 2000

  typ: NiCd  |  napięcie: 7,2V  |  pojemność: 2,0Ah

 • DMB9066

  mgvgDMB9066.jpg

  Do MGVG / DÖRING Combimat IP 83 / 85

  typ: NiCd  |  napięcie: 6,0V  |  pojemność: 3,0Ah

 • DMB9068

  mgvgDMB9068.jpg

  Do MGVG / DÖRING Combimat IP 81 / 82

  typ: NiCd  |  napięcie: 12,0V  |  pojemność: 0,6Ah

MEDYCYNA

LOGISTYKA

+48 48 360 22 44 maciek@amgsgroup.com